fbpx

Panoramabilleder og højdemåling med drone: Billund Lufthavn

Nøglepunkter fra casen:

Billund Lufthavn ønskede at opsætte nye videotårne ved landingsbanen for at forbedre koordineringen og overvågningen af lufthavnens aktiviteter

Dronens præcise højdemålinger gjorde det muligt at træffe velinformerede beslutninger vedrørende videotårnenes højde

Drone Eksperten minimerede brugen af tid, penge og menneskelige ressourcer ved højdeopmåling af de nye videotårne hos Billund Lufthavn

Casevideo:

Takket være Drone-Eksperten og panoramabillederne, som blev optaget i forskellige højder, var det muligt at identificere den optimale placering af videoudstyret, hvormed også højderne af kameramasterne, som udgør hovedkomponenterne i det digitale tårnsystem i Billund Lufthavn, kunne fastlægges. Droneinspektionen var nødvendig for at Naviair fik klarhed over hvilket udsyn flyveledere ville opnå over manøvreområdet samt det nærliggende luftrum ved placeringen af masterne. Dette for at sikre en fortsat effektiv og sikker afvikling samt styring af flytrafikken i fremtiden.

Naviair

OBS! Dette er en case foretaget af professionelle.

*Det er ikke tilladt at flyve droner i nærheden af lufthavne. Det kræver at man er professionel dronepilot med dronecertifikat, og samtidig har indhentet tilladelser fra, og koordineret med, Trafikstyrelsen, lufthavnen, det danske luftrum (Naviair) og dronens producent. Se mere om hvor man må flyve med droner på Droneluftrum.dk

Om casen:

Baggrund

Billund Lufthavn og Naviair henvendte sig til Drone Eksperten med et specifikt behov. De ønskede at opsætte nye videotårne ved landingsbanen for at forbedre koordineringen og overvågningen af lufthavnens aktiviteter. For at sikre optimalt overblik og undgå unødvendige omkostninger ønskede de at fastslå den nøjagtige højde, som videotårnene skulle bygges i. De søgte hjælp fra Drone Eksperten til at tage panoramabilleder i forskellige højder langs landingsbanen, så de kunne afgøre hvilke højder som var mest optimale.

Udfordringen

Billund Lufthavn og Naviair havde brug for specialiseret ekspertise og teknologi, som de ikke selv besad. Traditionelle metoder til at opnå præcise højdemålinger og panoramabilleder ville have været komplekse og tidskrævende. De ønskede nøjagtighed og pålidelighed for at træffe de bedste beslutninger vedrørende videotårnenes højde. Vi hos Drone Eksperten kunne tilbyde den nødvendige ekspertise og avanceret droneteknologi til at levere de resultater Billund Lufthavn krævede.

Løsningen

Drone Eksperten rådgav Billund Lufthavn og Naviair til at vælge dronebaserede panoramabilleder med præcise højdemålinger som den optimale løsning. Ved hjælp af vores drone, som er udstyret med sensorer og GPS-teknologi, kunne vi tage panoramabilleder i forskellige højder med nøjagtighed. Vi tog flere panoramabilleder med 2 meters mellemrum fra 30 til 42 meter, så Naviair og Billund Lufthavn efterfølgende kunne afgøre højden i det ønskede interval.

Denne løsning var speciel, fordi den kombinerede nøjagtigheden og præcisionen fra dronens sensorer og GPS med muligheden for at tage panoramabilleder fra forskellige højder. Ved at udnytte droneteknologien kunne Drone Eksperten levere omfattende og detaljerede billeder, der var afgørende for at bestemme de optimale højder til videotårnene. Herunder kan du se en af de unikke panoramabilleder vi tog hos Billund Lufthavn:

Panoramabillede med drone

Resultater og fordele

Ved at samarbejde med Drone Eksperten opnåede Billund Lufthavn og Naviair en række fordele og et positivt resultat. Først og fremmest gjorde dronernes præcise højdemålinger det muligt for dem at træffe velinformerede beslutninger vedrørende videotårnenes højde. De kunne undgå at bygge tårnene højere end nødvendigt, hvilket resulterede i betydelige besparelser og reducerede

unødvendige omkostninger.

Resultatet var både nemmere, billigere og mere effektivt end alternative metoder. Ved at benytte Drone Ekspertens løsning kunne Billund Lufthavn og Naviair opnå præcise og detaljerede panoramabilleder fra forskellige højder på kort tid. Dronernes sensorer og GPS-teknologi sikrede en nøjagtig og pålidelig måling af højderne.

Denne hurtige og præcise datagenerering gjorde det nemmere for lufthavnen og Naviair at analysere billederne og træffe beslutninger om videotårnenes optimale højde. De kunne på baggrund af de detaljerede billeder planlægge placeringen af videotårnene med større præcision og nøjagtighed.

Samtidig var Drone Ekspertens løsning også økonomisk fordelagtig. Ved at undgå at bygge videotårnene højere end nødvendigt kunne Billund Lufthavn og Naviair reducere udgifterne til konstruktion og materiale. Dette resulterede i betydelige besparelser og optimal udnyttelse af ressourcerne.

Endvidere var løsningen mere effektiv, da dronerne kunne dække store områder langs landingsbanen på kort tid. Dette gjorde det muligt at indsamle omfattende data og skabe en helhedsforståelse af lufthavnens infrastruktur. Den præcise og detaljerede visualisering af området fra forskellige højder gav Billund Lufthavn og Naviair et solidt grundlag for at træffe velbegrundede beslutninger og optimere deres drift.

I sidste ende førte samarbejdet med Drone Eksperten til en vellykket implementering af videotårnene i Billund Lufthavn. Ved at drage fordel af droneteknologiens præcision, nøjagtighed og effektivitet kunne lufthavnen og Naviair opnå deres mål på en omkostningseffektiv og optimal måde. Denne case illustrerer, hvordan ekspertise og innovative teknologier kan transformere og forbedre processer inden for luftfart og infrastruktur.

Kontakt os