fbpx

Droneinspektion af tage, facader og fuger

Nøglepunkter fra casen:

Grundejerforeningen Solsiden havde problemer med vandindtrængning i nogle af lejlighederne

Med drone kunne vi flyve helt tæt på taget, facaderne og fugerne ved vinduerne og finde problemet

Grundejerforeningen sparede både tid og penge fremfor at få en murer med lift ud til inspektion

Casevideo:

Om casen:

Baggrund

Grundejerforeningen Solsiden i Juelsminde består af tre store ejendomme med lejligheder beliggende ud til vandet. Foreningen stod over for udfordringer med vandindtrængning i flere lejligheder under regnvejr. For at finde kilden til problemet og identificere eventuelle svagheder i bygningerne, valgte de at kontakte Drone Eksperten. De ønskede en professionel og omkostningseffektiv metode til at inspicere facader, fuger ved vinduerne og tage.

Udfordringen

Grundejerforeningen Solsiden havde ikke den nødvendige ekspertise, udstyr eller erfaring til selv at foretage en grundig og præcis inspektion af bygningerne. Ved at henvende sig til Drone Eksperten, fik de adgang til specialiseret viden og moderne drone-teknologi, der muliggjorde en sikker og effektiv inspektion.

Løsningen

Drone Eksperten anbefalede en detaljeret droneinspektion af alle tre bygningers facader, fuger ved vinduerne og tage. Løsningen gjorde det muligt at indsamle en omfattende mængde data i form af video og billeder, der kunne bruges til at identificere problemer og foreslå passende løsninger. Droneteknologien gjorde det muligt at komme tæt på de berørte områder uden at skulle opsætte stilladser eller udsætte personale for unødig risiko. Dette resulterede i en hurtigere, mere omkostningseffektiv og præcis metode til inspektion og problemløsning.

Resultatet

Efter droneinspektionen var det muligt at identificere de specifikke områder, hvor vandindtrængning var et problem. Det viste sig, at fugerne ved vinduerne på de øverste lejligheder i alle bygningerne var svækkede, hvilket var årsagen til vandindtrængningen. Se nedenfor billeder af eksempler hvor fuger har sluppet:

Med denne information kunne Grundejerforeningen Solsiden træffe informerede beslutninger om nødvendige reparationer og vedligeholdelse.

Drone Ekspertens løsning gjorde det nemmere for foreningen at finde og løse problemet, da de ikke behøvede at gætte eller anvende ressourcer på at undersøge hele bygningen manuelt. Desuden var droneinspektionen en billigere løsning, da der ikke var behov for stillads eller ekstra personale. Dette resulterede i en mere effektiv inspektion, som hurtigt førte til en løsning og forhindrede yderligere skader på ejendommene.

Sammenfattende gik Grundejerforeningen Solsiden fra at have et akut problem med vandindtrængning til at finde en effektiv og omkostningseffektiv løsning gennem droneinspektion. Ved at henvende sig til Drone Eksperten fik de adgang til den nødvendige ekspertise og teknologi, der gjorde det muligt at identificere og løse problemet hurtigt og sikkert.

Takket være Drone Ekspertens rådgivning og inspektion har Grundejerforeningen Solsiden nu en bedre forståelse af deres bygningers tilstand og kan træffe informerede beslutninger omkring fremtidig vedligeholdelse. Dette vil i sidste ende bidrage til at forlænge bygningernes levetid og sikre en højere livskvalitet for beboerne.

Denne casestudie viser, hvordan Drone Eksperten er i stand til at hjælpe kunder med at finde effektive, sikre og økonomisk fordelagtige løsninger på bygningsrelaterede problemer ved hjælp af moderne droneteknologi og ekspertise.

Kontakt os