fbpx

Droneflyvning i kloak:

Frederiksberg Forsyning

Nøglepunkter fra casen:

Store besparelser på tid og penge ved brug af droneinspektion og kunstig intellegens (AI)

Med drone og AI kan vi hurtigt og sikkert finde skader i ledningerne inden det er for sent

Lokalisering af skader ved brug af LIDAR på dronen til at skabe 3D modeller af ledningerne

Casevideo:

Om casen:

Introduktion:

Frederiksberg Forsyning havde et ønske om at optimere deres arbejdsgange og processer for at reducere deres ressourceforbrug. Derfor indledte de en dialog med Solteq Utilities Consulting for at udvikle muligheder for databaserede optimeringer.

Som følge af dette samarbejde kontaktede Solteq Utilities Consulting os hos Drone Eksperten, fordi de havde en idé om at flyve droner igennem kloakledningerne og anvende billedgenkendelse til at revolutionere kloakinspektion.

Efter en lang periode med udvikling og forberedelse mellem Solteq Utilities Consulting og Drone Eksperten, gik vi sammen til Frederiksberg Forsyning for at teste det nye samarbejde og setup.

Efter forsøget hos Frederiksberg kan vi konkludere at den nye innovatiove metode er en stor succes.

Herunder beskrives den traditionelle metode for kloakinspektion og hvordan den nye metode med droner og kunstig intelligens er en bedre løsning.

Den traditionelle metode:

Traditionelle kloakinspektioner såsom TV-inspektioner og personinspektioner er tidskrævende, kræver mange ressourcer og er farlige for menneskelige inspektører.

Disse inspektioner kræver en stor mængde planlægning og typisk store maskiner og mange mennesker.

Efter inspektørerne er færdige, kræver det yderligere tid og ressourcer, da en inspektør skal gennemse alt videomaterialet, hvilket er tidskrævende og dyrt.

Den nye metode:

Drone Eksperten og Solteq Utilities Consulting har udviklet en unik løsning, der sparer forsyningsselskaberne tid og penge og samtidig eliminerer farerne for mennesker.

Ved hjælp af vores specialfremstillede drone til krævende indendørs inspektioner kan vi nemt og hurtigt gennemflyve kloakledninger, hvilket er meget hurtigere end at sende en TV-traktor eller mennesker ned.

Dronen er udstyret med et 4k kamera, som fanger de mindste detaljer på en hurtig flyvning. Dertil har dronen en LIDAR-funktion, som genererer unikke 3D kort af ledningen, hvilket gør det nemt og hurtigt at identificere skadernes placering.

Vigtigst af alt har Drone Eksperten og Solteq Utilities Consulting i fællesskab udviklet en unik billedgenkendelsesmodel. Denne kunstige intelligens tager videooptagelserne fra dronen og splitter dem op i billeder (1 sekund genererer 24 billeder). Modellen sparer forsyningsselskaberne store mængder af tid og penge, da den helt selv finder eventuelle fejl og skader i kloakledningerne på ingen tid.

Billedet herunder viser hvordan dronen laver live 3D-kort under flyvning.

Droneflyvning i Kloak Drone Eksperten

Resultater og fordele:

Denne innovative løsning har mange fordele og forbedringer i forhold til den traditionelle metode til kloakinspektioner. Her er nogle af de vigtigste resultater og fordele:

1. Tidsbesparelse: Med vores drone og AI-teknologi kan inspektionen udføres hurtigere og mere effektivt. Det betyder, at vi kan inspicere større områder på kortere tid og reducere arbejdstiden.

2. Reduktion af omkostninger: Denne nye metode er også mere omkostningseffektiv. Det kræver mindre udstyr og færre medarbejdere end den traditionelle metode. Derudover kan fejl og skader identificeres og repareres tidligere, hvilket også reducerer de samlede omkostninger.

3. Sikkerhed: Droneinspektioner eliminerer risikoen for menneskelige fejl og farer. Inspektører skal ikke længere ned i kloaksystemet, hvilket eliminerer risikoen for fysiske skader og arbejdsulykker.

4. Præcision: Vores drone og AI-teknologi leverer mere præcise resultater end den traditionelle metode. Billedgenkendelsesmodellen kan identificere fejl og skader, som det menneskelige øje kan have overset.

Fremtidige muligheder:

Denne teknologi har potentiale til at revolutionere kloakinspektionsindustrien i hele verden. Det er ikke kun mere omkostningseffektivt og sikkert, men det er også mere præcist og hurtigere.

Vi ser muligheder for at udvide vores samarbejde med flere forsyningsselskaber og kommuner, og hjælpe dem med at optimere deres arbejdsgange og reducere omkostninger.

Vi ser også potentiale i at integrere vores teknologi med andre inspektionssystemer, f.eks. vandledninger, brønde og bygningskonstruktioner, hvor det kan levere samme præcision og tidsbesparelse.

Konklusion:

Drone Eksperten og Solteq Utilities Consulting har udviklet en unik løsning til kloakinspektioner ved at kombinere droneinspektioner og kunstig intelligens. Vores teknologi har revolutioneret måden, hvorpå kloakinspektioner udføres, og har skabt store fordele i form af tidsbesparelse, omkostningsreduktion, sikkerhed og præcision.

Vores samarbejde med Frederiksberg Forsyning har vist, at vores teknologi fungerer, og vi ser store muligheder for at udvide vores samarbejde med flere forsyningsselskaber og kommuner. Vi er overbevist om, at vores teknologi har potentiale til at revolutionere kloakinspektionsindustrien og skabe betydelige forbedringer for samfundet som helhed.

Kontakt os